Murat Yaşlılara Hizmet Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak hedefimiz yaşlılarımıza kaliteli ve doğru hizmetleri sunmaktır. Ülkemizde yaşayan yaşlı nüfusun temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, uzun vadeli ve kalıcı çözümleri gerçekleştirmek ana hedefimizdir.

Hedeflerimiz içinde sadece ulusal bazda değil uluslararası alanda da söz sahibi olmak, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yaşlıların yaşamlarına kalite kazandırırken yaşamlarına da yaşam katmak istemekteyiz.

Tüm yaşlılarımızda görülebilen ve gerekli teşhis konulmazsa hastada gözle görülebilir biçimde hasara ve sakatlıklara yol açacak tüm hastalıklar için bilimsel araştırmalar yapılmasına olanak sağlamak ve bu konuda çağdaş yöntemleri uygulamak, bu yöntemleri uygulayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak hastane ve bakım evleri kurmak, kurulmuş olan tesislere yeterli mesleki eğitimi olan personel sağlamak veya sağlanan personele konu ile ilgili her türlü eğitimi vermek, profesyoneller tarafından eğitilmesini sağlamak ana hedeflerimizdendir. Şu anda inşaatı halen devam eden GERİATRİ HASTANESİ bu amaca hizmet etmek için düşünülmüştür­. Aynı zamanda yukarıda bahsi geçen konularla ilgili seminerler ve toplantılar düzenleyerek yurt içi ve yurt dışında bilimsel ve sosyal eğitim projelerini destekleyerek bilgilendirme görevini yerine getirmek, bu konuda çalışmalar yapan öğretim üyelerine ihtisas çalışmalarında destek vermek, öğrencilere burs vererek eğitimlerine katkıda bulunmak, öncelikle yaşlılar alanında olmak üzere insanlığa ve çevreye hizmet vermek, mahalli mülki idarelerle ve belediyelerle, diğer kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ortak hizmet projeleri yapmak, yaptırmak, uygulamak uygulatmak asli görevlerimizdendir.

Murat Yaşlılara Hizmet, Sağlık ve Eğitim Vakfı uzun vadede, vakfımızın kurucularının doğup büyüdükleri yer olan Sivas’ın Akıncılar ilçesinde, düzgün bir planlama çerçevesinde yüksek okullar ve üniversiteler açmak, burada yörenin yerel, kültürel ve insan kalitesini de bozmadan ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bu yatırımları devam ettirmek istemektedir. Ayrıca burada yaşayan halkımızın hizmetine sunulmak üzere 100 kişilik bir konferans ve konser salonu ile ilçeye bağlı köylerde ikamet eden çocukların kışın zorlu günlerinde okula gidiş-geliş sorununu ortadan kaldıracak olan 80 kişilik yatılı prefabrik ilköğretim okulunun temelleri atılmıştır.

Bir vakfın hedeflerini sınırlandırmak veya bu kadar diye belirlemek mümkün değildir çünkü insan düşünen ve daima tekamül eden bir varlıktır. Bu da bize hedeflerin devamlı olarak yenilendiğini ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda değişeceğini gösterir.

Murat Yaşlılara Hizmet, Sağlık ve Eğitim Vakfı yaşlılarımız için, kaliteli ve sağlıklı bir hayatın anahtarlarını bulmak ve onlara bu güzelliği sunmak istemektedir.