Murat Yaşlılara Hizmet, Sağlık ve Eğitim Vakfı 17.7.1997 tarihin de, yaşlı toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak, bunun için profesyonel kişilerden destek alarak ve bilimsel araştırmalar yaparak ve yapılmasını sağlayarak yaşlı topluma yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Tüm yaşlılarımızda görülebilen ve gerekli teşhis konulmazsa hastada gözle görülebilir biçimde hasara ve sakatlıklara yol açacak tüm hastalıklar için bilimsel araştırmalar yapılmasına olanak sağlamak ve bu konuda çağdaş yöntemleri uygulamak, bu yöntemleri uygulayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak hastane ve bakım evleri kurmak, kurulmuş olan tesislere yeterli mesleki eğitimi olan personel sağlamak veya sağlanan personele konu ile ilgili her türlü eğitimi vermek, profesyoneller tarafından eğitilmesini sağlamak-şu anda inşaatı halen devam eden GERİATRİ hastanesi bu amaca hizmet etmek için düşünülmüştür­ aynı zaman da yukarıda bahsi geçen konularla ilgili seminerler ve toplantılar düzenleyerek yurt içi ve yurt dışında bilimsel ve sosyal eğitim projelerini destekleyerek bilgilendirme görevini yerine getirmek, bu konuda çalışmalar yapan öğretim üyelerine ihtisas çalışmalarında destek vermek, öğrencilere burs vererek eğitimlerine katkıda bulurırnak, öncelikle yaşlılar alanın da olmak üzere insanlığa ve çevreye hizmet vermek mahalli mülki idarelerle ve belediyelerle, diğer kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ortak hizmet projeleri yapmak, yaptırmak uygulamak uygulartırmak asli görevlerimizdendir.

Son yıllarda giderek artan toplumun sağlıklı olarak tatil ve dinlenme faaliyeti yapabilmesi için yurt içi ve yurt dışında rehabilitasyon ve turizm işletmeleri kurmak, uygun şartlarda bu tesisleri işletmek, gıda sektöründe insanların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için organik ve organik olmayan tarım ürünleri ekilmesini sağlayarak bu ürünleri toplumun hizmetine sunmak, çalışmalar da bulunduğumuz her yörenin milli ve manevi değerlerini koruyarak hizmet vermek;

Vakıflar kanununun gerekli gördüğü izinlerin alınması koşuluyla, amaçlarına uygun yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla (AB-Dünya Bankası-Birleşmiş Milletler gibi) ortak projeler oluşturmak, birlikte çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, bunun sonucunda da vakfın amacını gerçekleştirecek imkanları sağlamak için ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi işletmeler kurmak ve kurulmuş olanlarla karşılıklı çalışmak en büyük dileğimizdir.

MUSEV son olarak Vadi Üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. Kelkit Vadisinde kurulmasına teşebbüs olunan yükseköğretim kurumu, Vakfımız ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere yerel yönetimlerin, bölgedeki mevcut işletmelerin, işadamlarımızın, sivil toplum örgütlerinin ve akademik çevrelerin tam desteğini almaya adaydır. Vadi Üniversitesi ile ilgili detaylı bilgileri, sayfamızda yer alan Vadi Üniversitesi bölümünden edinebilirsiniz.

Tüm bunları gerçekleştirmek amacıyla yapmış ve yapacak olduğumuz işlerde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak en önemli ve temel görevimizdir.

Sonuç olarak bu hizmetler doğrultusunda bizimle aynı ilkeleri kendilerine görev edinmiş olan tüm vakıflarla karşılıklı çalışmak en büyük arzumuzdur.Bu doğrultuda bizler sizlerinde bizimle birlikte aynı kaderi yaşarken içinde bulunduğumuz zorlukları sağlayacağımız ekip çalışması ile birlikte aşarak en iyi hizmeti vermenin mutluluğunu ve prestijini bizimle birlikte elele yaşamaktan umarız mutlu olursunuz. Saygılarımızla